Na sednici Srpskog pankreasnog kluba doneta je odluka o uplati godišnje članarine za deset mladih članova udruženja. Navedena odluka je u skladu sa definisanim ciljevima udruženja o pružanju podrške mladim lekarima i istraživačima. Uplatom članarine lekari imaju mogućnost da apliciraju za stipendiju na predstojećem sastanku Evropskog pankreasnog kluba koji se održava u Liverpulu.