Povod za organizaciju ovog kursa je težnja da se, prihvatanjem modernih terapijskih smernica, poboljša ishod lečenja bolesnika sa akutnim pankreatitisom. Poslednjih godina rezultati u lečenju su značajno popravljeni najviše zahvaljujući boljim dijagnostičkim metodama, napretku u merama intenzivnog lečenja i hirurškoj strategiji.

Važeća definicija i klasifikacija akutnog pankreatitisa objavljena je prošle godine i predstavlja unapređenje Atlantske klasifikacije. Takođe su, u toku prethodnih godina, objavljeni najnoviji vodiči za lečenje akutnog pankreatitisa od strane Internacionalne i Američke pankreasne asocijacije.

Ova dva dokumenta predstavljaju pokušaj da se ustanovi klasifikacija akutnog pankreatitisa, koja je kliničarima korisna za određivanje najoptimalnijih terapijskih modaliteta. Imajući u vidu dinamiku donošenja novih protokola lečenja, jako je značajno da se, na nivou cele Srbije, usaglase stavovi, kako bi se unapredio ishod u lečenju akutnog pankreatitisa u našoj zemlji.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 12 bodova za predavače, a 6 bodova za registrovane slušaoce.

PROGRAM KURSA

Prof. Dr D. Radenković, Ass. Dr V. Antić, Prof. Dr N. Milenić

10:00-11:00
”Uloga rentgen dijagnostike u lečenju akutnog pankreatitisa”
Doc .dr Aleksandra Đurić, Klinički centar Srbije

Mesto interventne radiologije u lečenju akutnog pankreatitisa”
Prim. Dr Zlatko Širić, Klinički centar Niš

”Značaj nutricije za lečenje akutnog pankreatitisa”
Ass. Dr Snežana Lukić, Klinički centar Srbije

PAUZA 11:00 – 11:15

Prof. Dr S. Knežević, Prof. Dr A. Nagorni,  Dr P. Bulajić Doc .Dr M.Protić

11:15-12:15
”Atlantska reklasifikacija i novi internacionalni vodič za lečenje akutnog pankreatitisa”
Prof. Dr Dejan Radenković, Klinički centar Srbije

” Etiologija akutnog pankreatitisa”
Prim. Dr Rade Marković, Klinički centar Kragujevac

”Lečenje lakog oblika akutnog pankreatitisa”
Prof. Dr Nenad Ivančević, Klinički centar Srbije

”Endoskopske procedure kod bolesnika sa akutnim pankreatitisom”
Dr A.Knežević, Klinički centar Vojvodine

PAUZA  12:15-12:30

Prof. Dr D. Mirković, Prim. Dr V. Špica, Prof. Dr B. Stefanović, Doc. Dr M. Radojković

12:30-13:30
”Abdominalni kompartment sindrom – uloga intenziviste”
Doc. Dr Ivan Palibrk, Klinički centar Srbije

”Abdominalni kompartment sindrom – uloga hirurgije”
Doc. Dr Pavle Gregorić, Klinički centar Srbije

”Lečenje teškog oblika akutnog pankreatitisa”
Prof. Dr Pavle Milošević, Klinički centar Novi Sad

RUČAK 13:30-14:30

Prof. dr V. Jeremić, Prof. dr P. Svorcan, Prim. Dr A. Knežević, Prof. dr R. Perunović

14:30-15:30
”Uloga laparoskopije u lečenju akutnog pankreatitisa”
Prof. Dr Slavko Matić, Klinički centar Srbije

”Hirurška doktrina u lečenju teškog oblika akutnog pankreatitisa”
Prof. Dr Miroslav Stojanović, Klinički centar Niš

”Pseudociste pankreasa-hirurško lečenje”
Prof. Dr Srbislav Knežević, Klinički centar Srbije

”Uloga vakum terapije u lečenju akutnog pankreatitisa”
Dr Mihailo Bezmarević, Vojnomedicinska akademija

15:30-16:15

KONSENZUS KONFERENCIJA SA DONOŠENJEM PREPORUKA ZA LEČENJE AKUTNOG PANKREATITISA