Od 16. do 17. novembra 2018. godine – Workshop na temu „Laparoskopska hirurgija pankresa“ u organizaciji Srpskog pankreasnog kluba i Zapadno-istočnog balkanskog ogranka E-AHPBA na Klinici za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Profesor Igor E. Khatkov (Igor E. Khatkov), je rođen 1967. godine. Član je Ruske akademije nauka (Russian Academy of Sciences) i direktor Moskovskog kliničkog naučnog centra (Moscow Clinical Scientific Center). Šef je katedre za hirurgiju na Moskovskom državnom univerzitetu za medicinu i stomatologiju (Moscow State University of Medicine and Dentistry, MSUMD) i glavni onkolog Moskovskog zdravstvenog sistema (Moscow Healthcare Department).

Prof. Khatkov jedan je od vodećih hirurga za laparoskopsku hirurgiju pankreasa u Evropi. Do sada je izveo preko 250 laparoskopskih cefaličnih duodenopankreatektomija, od kojih je 12 bilo udruženo sa resekcijom portne ili gornje mezenterične vene. Profesor Khatkov i njegov tim rutinski izvode sve hirurške zahvate na pankreasu laparoskopski, uključujući i resekciju glave pankreasa sa prezervacijom duodenuma kod pacijenata sa hroničnim pankreatitisom – operacija po Freju (Frey Procedure). Jedan je od osnivača laparoskopske onkološke hirurgije u Rusiji i prvi hirurg koji je izveo uspešnu laparoskopsku duodeonopankreatektomiju u svojoj zemlji.

U okviru Moskovskog kliničkog naučnog centra, Prof. Khatkov redovno organizuje međunarodne kurseve iz laparoskopske hirurgije pankreasa. Do sada je obučio na desetine evropskih hirurga. Zajedno sa svojim timom organizovao je i izveo nekoliko telekomunikacijskih operacija, prenoseći i na ovaj način svoja znanja kolegama iz Rusije, bivših Sovjetskih republika, Evrope (Italija, Nemačka) i Egipta. Moskovski klinički naučni centar nalazi se na listi ekspertskih centara za obuku iz laparoskopske hirurgije pankreasa Evropske asocijacije za endoskopsku hirurgiju (The European Association of Endoscopic Surgery, EAES).

Prof. Hatkov je u dosadašnjoj uspešnoj karijeri publikovao preko 100 stručnih i naučnih radova, autor je 5 monografija, a učestvovao je i u izradi dva evropska vodiča za minimalnu invanzivnu hirurgiju.

Petak, 16. novembar 2018.

08.00 – 09.00 Uvodna obraćanja i koktel dobrodošlice
Direktor Klinike za Digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
Prof. dr V. Marković, Predsednik Srpskog Pankreasnog Kluba Prof. D. Radenković
09.00 – 13.00 Laparoskopska duodenopankreatektomija
Hirurški tim: Prof. I. Khatkov, Prof. D. Radenković, dr Magomet Baychorov
MODERATORI: Prof. S. Knežević, Prof. S. Matić
14.00 – 15.00 Svečana sala Medicinskog fakulteta u Beogradu
Predavanje po pozivu – Prof. I. Khatkov “Laparoskopska hirurgija pankreasa”
16.00 – 18.00 Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika
Laparoskopska distalna pankreatektomija
Hirurški tim: Prof. I. Khatkov, Prof. D. Radenković, dr I. Pejović
MODERATORI: Prof. S. Knežević, Prof. S. Matić
20.00 Večera, restoran ”Trešnjin hlad”, Beograd

Subota, 17. novembar 2018.

09.00 – 11.00 Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška klinika
Laparoskopska distalna pankreatektomija
Hirurški tim: Prof. D. Radenković, Prof. I. Khatkov, dr I. Pejović
Moderatori: Prof. S. Knezević, Prof. S.Matić
11.30 – 13.30 Laparoskopska distalna pankreatektomija
Hirurški tim: Prof. I. Khatkov, Prof. S. Matić, dr V. Đorđević
Moderatori: Prof. S. Knežević, Prof. D. Radenković
14.00 – 16.00 Laparoskopska distalna pankreatektomija
Hirurški tim: Prof. D. Radenković, Prof. I. Khatkov, dr I. Pejović
Moderatori: Prof. S. Knežević, Prof. S.Matić
19.30 Večera, restoran “Toro”, Beograd