U julu mesecu, u Liverpulu, se održava 48 sastanak Evropskog pankreasnog kluba u periodu od 6-9 jula. Srpski pankreasni klub će prestavljati brojni članovi. Na sastanku će biti preko 80 najeminentnijih predavača iz Evrope, Sjedinjenih američkih država, Indije, Kine i Australije.