Uvodna reč Predsednika

Dobrodošli,

Imam posebnu čast i zadovoljstvo da Vas obavestim da je ponovo osnovan Srpski Pankreasni Klub i da je 19. Februara 2016 u Beogradu održana Izborna Skupština ovog Kluba. Na ovoj Skuptštini, kojoj je prisustvovalo oko 100 lekara različitih specijalnosti iz čitave Srbije, su izabrani članovi Predsedništva, Upravnog, Nadzornog i Naučnog odobora Kluba.  Srpski Pankreasni Klub je deo Evropskog Pankreasnog Kluba i Internacionalne Asocijacije Pankreatologa.

Najiskrenije se nadam da će Srpski Pankreasni klub uspeti da sprovede većinu ciljeva koji se nalaze u Statutu ovog udruženja, a koji podrazumevaju: promovisanje kliničkih istraživanja vezanih za oboljenja pankreasa, povezivanje medicinskih radnika zainteresovanih za prevenciju, dijagnostiku i terapiju oboljenja pankreasa; organizacija stručnih i naučnih sastanaka, seminara, simpozijuma, savetovanja i kongresa posvećenih oboljenjima pankreasa; uspostavljanje stipendija za dalje usavršavanje zdravstvenih radnika u oblasti oboljenja pankreasa; saradnja sa drugim stručnim i naučnim organizacijama iz zemlje i sveta koje se bave oboljenjima pankreasa, davanje savetodavnih mišljenja i predlaganje nacionalne strategije za lečenje ovih bolesti. Osnovni zadatak ovog  Kluba je da pokuša da podigne nivo dijagnostike i lečenja bolesti pankreasa na značajno viši nivo nego na kome je on do sada bio.

Da bi smo sve predhodno navedeno ostvarili, pomoć svih zainteresovanih koleginica i kolega nam je više nego dobordošla. Takodje se obraćam i svim zainteresovanim pojedncima, koji na bilo koji način mogu da doprinesu radu Srpskog Pankreasnog Kluba da nam se priključe.

S poštovanjem

Prof. Dejan Radenković
Predsednik SPK-a

811, 2018

Laparoskopska hirurgija pankreasa

novembar 8th, 2018|0 Comments

Od 16. do 17. novembra 2018. godine - Workshop na temu "Laparoskopska hirurgija pankresa" u organizaciji Srpskog pankreasnog kluba i Zapadno-istočnog balkanskog ogranka E-AHPBA na Klinici za digestivnu hirurgiju - Prva [...]

1201, 2018

1000 Whipple Resections at Tata Memorial Hospital: Lessons Learnt

januar 12th, 2018|0 Comments

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava Vas da će na poziv Katedre za poslediplomsku nastavu iz hirurgije,   Prof. dr Shailesh Vinayak Shrikhande, Department of Surgical Oncology, Tata Memorial Hospital, Mumbai, India,   održati inauguraciono [...]

1201, 2018

Call for Abstracts Jubilee Meeting of the European Pancreatic Club 2018

januar 12th, 2018|0 Comments

Dear Sir or Madam, We trust you had a fulfilling 2017 and wish you a great start to 2018 when we look forward to our paths crossing on the occasion of the Jubilee Meeting of [...]